KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

TŁrkÁe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Waarom zijn er 4 EvangeliŽn?

Evangelie betekent 'Goed nieuws'. Er is maar 1 soort goed nieuws dat God ons gegeven heeft. Het houdt in dat Jezus is gekomen op aarde, heeft geleden, is gestorven, weer is opgestaan uit de dood en teruggegaan is naar Zijn Vader in de hemel. De 4 bijbelboeken die over dit goede nieuws gaan, vormen samen een betrouwbaar beeld van de periode waarin Jezus op aarde geleefd heeft. Elk van deze bijbelboeken noemt men ook wel een 'Evangelie' . Samen vormen zij het begin van het 'Nieuwe Testament'. Het 'Oude Testament' geeft veel informatie vooraf (profetie) over de komst en het leven van Jezus. De EvangeliŽn beschrijven de vervulling daarvan.

In de wet van Mozes staat dat er voor elke belangrijke zaak minstens 2 getuigen moeten zijn (Deuteronomium 19:15). God heeft gezorgd dat er van de belangrijkste periode in de Bijbel wel 4 getuige-verslagen zijn!! Net zoals in een rechtszaak, geeft elke betrouwbare getuige een andere weergave van gebeurtenissen, die elkaar echter aanvullen tot een compleet beeld. Verschillen tussen getuigenverklaringen geven juist een beter gevoel van authenticiteit. Als alles precies klopt, gaat men immers denken dat er onderling afspraken zijn gemaakt. Om de diversiteit van deze getuigenissen te bewaren is het dus niet zinvol om alle evangeliŽn samen te vatten tot 1 versie.

Het getal 4 heeft in de bijbel ook een symbolische betekenis. Zoals de aarde 4 windstreken heeft, vertegenwoordigt het getal 4 een volledigheid vanuit menselijk perspectief.

De 4 bijbelboeken over het leven van Jezus waren gericht aan verschillende bevolkingsgroepen, en hebben verschillende aandachtspunten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven:

Evangelie Doelgroep* Thema Symbool**
Mattheus Joden Jezus de Koning/Messias Leeuw
Markus Romeinen Jezus als dienaar Os
Lukas Grieken Jezus als mens Man
Johannes Alle gelovingen Jezus als Zoon van God Adelaar

*=samen vertegenwoordigen deze doelgroepen de gehele destijds bekende wereld.
**=de combinatie van deze 4 komt uit de bijbel (Ezechiel 1:10 en Openbaringen 4:7). Zij vertegenwoordigen verschillende aspecten van het leven van Jezus, de Zoon van God.

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved