KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Waarom vinden christenen het zo belangrijk dat Jezus de Zoon van God is?

Christelijk geloof is een relatie met God door Jezus Christus. Hij staat centraal. Christenen bidden in de naam van Jezus. In veel liederen en gebeden wordt Hij bezongen en aangeroepen. Als christenen het over God hebben, hebben zij het ook over Jezus. Zij geloven dat God zelf in Hem tot mensen is gekomen en mens is geworden. 'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.' (Johannes 1:14). 'Maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon' (Hebreeën 1:2). Hij is 'sprekend God', het beeld van de onzichtbare God (Kol.1:15), of met andere woorden, Immanuël, dat is God met ons (Matteüs1:23). Jezus is dus meer dan een profeet.

Christenen geloven niet, dat Jezus het resultaat is van een godenhuwelijk. Alsof God een verwekker-God is die bij een godin-moeder een zoon heeft verwekt. Niet in fysieke zin, maar geestelijke zin spreken zij van Jezus als de Zoon van God.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved