KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wie was Pontius Pilatus?

Hij was stadhouder in de tijd van de Heer Jezus. We zouden hem al lang vergeten zijn als hij niet met Jezus Christus te maken had gehad. Christenen willen benadrukken dat Jezus toen (in de tijd van Pilatus, onder zijn bestuur) en daar (in Jeruzalem) zijn kruis op zich genomen heeft en zijn leven heeft gegeven. Het was niet een schijngebeuren of een mooie gedachte, maar werkelijkheid.

Vandaar dat de naam van Pilatus in de 12 artikelen van het christelijke geloof is opgenomen en wekelijks in veel kerken uitgesproken wordt. De Bijbel noemt veel namen van personen en plaatsen om het gebeuren te verankeren in de geschiedenis: koning Herodes de Grote en Herodes Antipas, priester Kajafas en Annas, keizer Augustus, Betlehem, Nazaret, Betanië (het tegenwoordige al-'Azariya), Galilea, Tiberias, Jeruzalem, Getsemane, Golgota, enz.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved