KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Maar waarom moest Jezus gekruisigd worden? Wat voor zin heeft dat?

Christenen zijn niet optimistisch gestemd over de natuurlijke goedheid van de mens. Zij geloven dat de zonde diep heeft ingegrepen in het leven van ieder mens, waardoor geen mens kan zeggen dat hij of zij rechtvaardig is tegenover God. God is heilig en kan geen enkele zonde dulden. Het loon van de zonde is de dood, zegt God in zijn Woord. Omdat mensen zichzelf niet kunnen verlossen, hebben zij hulp van de Andere kant nodig. Het is God zelf die een weg heeft geopend. Hij is de Schepper en de Herschepper.

Wat door de zondeval van de mens is afgebroken, heeft Hij weer hersteld. Dat kon niet zomaar met een gebaar van 'zand erover', vergeven en vergeten. Er moest een prijs voor betaald worden, namelijk 'het kostbare bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus' (1 Petrus 1:19). Het kruis van Jezus zegt ons dus ook iets over de mens en zijn miserabele situatie. Het kruis rekent af met onze eigen gerechtigheid en vestigt onze hoop op de gerechtigheid die door Jezus Christus is verworven.

Jezus zei: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven' (Johannes 14:6). Niet zozeer een weg die Hij wijst om te gaan. Nee, Hij is de Weg. In Hem heeft God een weg voor ons geopend.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved