KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wij geloven ook in Jezus. Geloven jullie ook in Mohammed?

Misschien moeten we eerst nagaan wat we bedoelen met 'geloven in'. Voor christenen betekent 'geloven in Jezus' je toevertrouwen aan Jezus en je leven laten leiden door Hem. Dus meer dan erkennen dat hij eens als boodschapper van God optrad in het Palestina van het begin van de christelijke jaartelling. Ten tweede is Jezus voor christenen de Gekruisigde en Opgestane zoals de Bijbel hem beschrijft. Wie moslims vraagt of zij geloven in en zich toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane, krijgt waarschijnlijk een ontkennend antwoord.

Omgekeerd is dat ook het geval bij de vraag of christenen geloven in de profeet Mohammed. Een christen erkent dat Mohammed aan het eind van de zesde eeuw en het begin van de zevende eeuw heeft geleefd in de steden Mekka en Medina en hun omgeving. Veel christenen hebben ook respect voor de wijze waarop hij onrecht bestreed en opkwam voor armen en zwakken. Maar een christen gelooft niet in Mohammed zoals een moslim in hem gelooft. Richtsnoer voor zijn leven zijn niet de koran en de soenna van Mohammed (Mohammeds voorbeeld, vastgelegd in de boeken met tradities van hem). Het erkennen van deze verschillen is wel zo eerlijk en hoeft geen belemmering te zijn om respectvol met elkaar om te gaan.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved