KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Waar schreef Paulus over?

In het Nieuwe Testament is naast de evangeliën ruime aandacht voor de brieven van Paulus waarin hij onder andere allerlei praktische aanwijzingen voor het christelijke leven geeft. Een voorbeeld van deze leefregels vinden we in zijn brief aan de Romeinen (hoofdstuk 12):
 • Laat uw liefde oprecht zijn.
 • Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
 • Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
 • Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
 • Wees verheugd door de hoop die u hebt,
 • wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
 • Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
 • Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
 • Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
 • Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid.
 • Ga niet af op uw eigen inzicht.
 • Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
 • Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
 • Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.'
 • Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
 • Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd'.
 • Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved