KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Moeten christenen hun geloof verbreiden?

Als een christen werkelijk leeft zoals Christus het bedoelt, dan wordt dat christelijke leven zichtbaar in zijn of haar houding, daden en woorden. Wie Christus volgt zal ook het verlangen hebben te wijzen op zijn redder en Heer en het offer dat Hij bracht. Jezus Christus heeft zijn discipelen uitgezonden om een boodschap van verlossing en vrede te verkondigen. Zoals de hemelse Vader Jezus in de wereld gezonden heeft, zo heeft Jezus zijn discipelen in de wereld gezonden (Johannes 17: 18). Niet om te veroordelen, maar om te redden. Christenen zijn met dat doel in de wereld gezonden. Zending of missie hoort bij het christelijke geloof. De wijze waarop dat gebeurt, is wel van groot belang. Als dat niet gebeurt in de geest en met de bedoeling van Jezus, dan schaadt dat de goede naam van de kerk en belangrijker nog de naam van Jezus Christus.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved