KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Hoe ziet de Bijbel er uit? Klopt het dat er meer boeken in zitten?

Inderdaad is de Bijbel een bundeling van boeken, 66 in totaal. Het woord 'bijbel' komt van het Griekse biblia, dat boeken betekent. Wat christenen het Oude Testament noemen is feitelijk het heilige boek van de joden. Het Nieuwe Testament was er nog niet toen Jezus optrad. Hij sprak van 'de wet van Mozes en de profeten en de psalmen' (Lucas 24:44); dat waren de Schriften die hij kende. Het Nieuwe Testament ontstond binnen 100 jaar na Christus. Oude en Nieuwe Testament vormen samen de Bijbel. Het Nieuwe Testament begint onmiddellijk met het verhaal van Jezus. Jezus trad op in de joodse wereld, was een joods jongetje en werd later een joodse rabbi. Dus de joodse context is sterk aanwezig. Tegelijk maakt het Nieuwe Testament duidelijk dat hij meer is dan een joods jongetje of een rabbi of een profeet. Hij is de langverwachte Messias waarvan de profeten in het oude testament al spraken. Christenen geloven, anders dan de joden, dat de profetieën van het oude testament in Hem vervuld zijn.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved