KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Hoe kan een verzameling geschriften van mensen zoals Lucas en Johannes, boek van God zijn? Dat is toch mensenwerk?

Als God spreekt maakt hij gebruik van mensen met hun menselijke mogelijkheden. In 2 Petrus 1:21 staat: 'Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.' Vandaar dat in de Bijbel de menselijke kant zichtbaar is. Het gaat inderdaad om geschiedkundige boeken, verslagen, brieven, etc. Maar tegelijk komt God hierin als de Sprekende tot ons en zeggen we dat de Bijbel Zijn Woord is. Het boek is honderd procent Gods Woord en honderd procent mensenwoord. Wie dat wil ontdekken moet zich daarvoor open stellen met een gebed in het hart of God door Zijn Geest zelf tot hem of haar wil spreken.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved