KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Was de boodschap van Paulus niet totaal anders dan die van Jezus?

Nee. Wie de evangeliën leest en vergelijkt met de brieven van Paulus ontdekt daarin juist een grote mate van overeenstemming. Je merkt dat als je bijvoorbeeld het geciteerde gedeelte bij vraag 38 leest (uit zijn brief aan de Romeinen). Paulus heeft een hartstocht gehad om Jezus bekend te maken zoals Hij werkelijk was. Hij vertolkte de betekenis van kruis en opstanding voor ons heil. Hij deed wat Jezus Christus geboden had: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb' (Matteüs 28:19).

Hij was bereid daarvoor te lijden, zelfs gedood te worden. Hij droeg de littekenen van Jezus in zijn lichaam (Galaten 6:17). Hij die eerst een vervolger was van de christelijke gemeente, zei later: 'Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.'

Dus Paulus was niet de vervalser van de boodschap van Jezus zoals wel eens beweerd wordt. Ook niet de man die de leer van de drie-eenheid ingevoerd zou hebben en Jezus goddelijk gemaakt zou hebben. Het woord drie-eenheid komt trouwens in de hele Bijbel niet voor, ook niet bij Paulus. Christenen baseren het woord op het leven en de woorden van Jezus zelf, en willen met het woord tot uitdrukking brengen dat God zich zo heeft geopenbaard, als Vader, Zoon en Geest.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved