KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Waarom gaan christenen zo slordig om met de bijbel? (Onderstrepen, op de grond leggen, geen handen wassen)

De manier waarop christenen met de Bijbel omgaan verschilt sterk. In veel (vooral oosterse) kerken is er diep respect voor het boek en dat is te merken aan de manier waarop het boek behandeld wordt en hoe er uit gelezen wordt. Anderen (vooral in westerse kerken) zien het woord van God als een studieboek en werkboek. Het gaat hen niet om de letter, maar om de inhoud en om de boodschap die er in doorgegeven wordt. Onderstrepen kan helpen om teksten snel terug te vinden, er studie van te maken, er aandacht op te vestigen en in herinnering te brengen als je er in het dagelijkse leven rekening mee wilt houden.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved