KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Trke
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wat gebeurt er in een kerkdienst?

Kerken zijn daarin nogal verschillend. Maar in veel gereformeerde kerken ziet een dienst (men zegt wel de liturgie) er als volgt uit:
  • De dominee spreekt de gemeente toe met een groet en votum [Het Latijnse woord voor toewijding (aan God)]
  • er wordt gezongen
  • de tien geboden worden gelezen (in de morgendienst, terwijl in de middagdienst meestal de geloofsbelijdenis wordt uitgesproken of gezongen).
  • er volgt een schriftlezing
  • er volgt een preek waarin het tekstgedeelte wordt uitgelegd en toegepast op onze situatie
  • er wordt gebeden
  • er wordt geld ingezameld (gecollecteerd)
  • de gemeente krijgt de zegen mee
Soms worden mensen gedoopt en is er avondmaal. Veel kerken hebben een morgendienst en een avonddienst. Ook de kinderen horen er bij, maar vaak gaan zij vr de preek naar een aparte ruimte voor een dienst die op hen is afgestemd (een kindernevendienst).

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved