KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wat betekent het woord 'kerk' eigenlijk?

Het woord 'kerk' is afgeleid van het Griekse woord kuriakè, dat 'van de Heer' betekent. De 'Heer' (in het Grieks kurios) is de vertaling van de Godsnaam JHWH. Maar in het Nieuwe Testament wordt de titel ook gebruikt voor de Heer of Here Jezus, die door christenen erkend wordt als hun Heer en Meester. Christenen belijden dat zij Jezus toebehoren, Hij die voor hen stierf aan het kruis en met zijn bloed hen heeft losgekocht uit de macht van de duivel. Zij zijn, zoals Paulus het verwoordt in Galaten 1:10, Abdel-Masieh, dienaren van Christus.
Belijden dat Jezus de kurios is, betekende in die tijd gevaar voor eigen leven. Alleen de keizer mocht die titel dragen. Wie Jezus als Heer beleed, liep kans voor de leeuwen gegooid te worden.
De kerk heet ook wel 'het lichaam van Christus'. De kerk is het lichaam. De Heer Jezus is het hoofd van de kerk.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved