KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Waarom is er zo'n verdeeldheid onder christenen? Is er wel eenheid? Zo ja, hoe?

Christenen waren en zijn het lang niet altijd over alle zaken eens. In het verleden zijn er hierom helaas een aantal keren kerkscheuringen geweest. In de 11e eeuw kwam er een scheiding tussen de kerk van het Oosten en van het Westen. In het Westen erkende men de paus van Rome, in het Oosten niet. In de 16e eeuw vond in de kerk van het Westen de Reformatie plaats. Er kwam naast een rooms-katholieke ook een protestantse kerk. Later zijn er nog meer scheidingen gekomen door onenigheid over leerstukken als de uitverkiezing of de doop.
Tegelijkertijd hebben velen zich steeds weer ingezet om waar te maken waartoe Jezus zelf heeft opgeroepen, namelijk een ware en diepe eenheid (Johannes 17). Die eenheid wordt gevonden en beleefd in Jezus Christus die het hoofd van de kerk is. Die eenheid sluit diversiteit niet uit. Maar er is een gemeenschappelijke basis en herkenning in elkaars geloof waar het gaat om kernzaken zoals verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved