KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Waarom komen christenen 's zondags bij elkaar?

Zondag is de dag, dat Jezus is opgestaan uit de dood. In Marcus 16:9 staat: 'Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala.' Daarom vooral komen christenen op die dag samen. We lezen in Handelingen 20:7 dat ze bijeen waren voor 'het breken van het brood', d.w.z. om het avondmaal te vieren.
Het werd de speciale dag van de week, een rustdag in de plaats van de zaterdagse sabbat, de zevende dag van de week, die nog altijd door de joden in ere wordt gehouden. Als symboliek zien christenen dat men de week mag beginnen door te rusten en zich te verheugen in wat God in Christus heeft gedaan. Christenen komen dus op 'de dag van de Heer' samen om God te vereren door te luisteren naar zijn Woord en als antwoord daarop te bidden en te zingen.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved