KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Vrouwen en mannen zitten in de kerk bij elkaar. Leidt dat niet af?

Mannen en vrouwen zitten inderdaad door elkaar in de kerk. Er zijn wel landen, waar mannen en vrouwen in de kerken volgens het cultuurpatroon gescheiden zitten. En vroeger, toen de hele maatschappij ook hier meer onderverdeeld was in een mannen- en vrouwenwereld, kwam het ook in Nederland wel voor. Veelal blijven christenen in de kerk op hun stoel of in de bank zitten, ook als er gebeden wordt. Dat is dus anders dan in de moskee, waar men voor het gebed de noodzakelijke rituele bewegingen maakt en waar men wil voorkomen dat mannen door vrouwen van het gebed worden afgeleid.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved