KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wat is de positie en de taak van een dominee?

Een dominee is met plechtige woorden gezegd een 'herder en leraar'. Hij is een predikant die als primaire taak heeft Gods Woord te brengen en uit te leggen. Namens de Here God spreekt hij tot de aanwezigen, geeft hun Gods zegen mee en gaat hen voor in gebed. Hij is het ook die de sacramenten bedient: de heilige doop en het heilig avondmaal. Verder draagt hij zorg voor het welzijn van de gemeente, als een goede herder (de betekenis van het woord pastor) voor de kudde, naar het voorbeeld van Jezus, de Opperherder. Veelal heeft een dominee ook een positie binnen de kerkenraad en geeft hij onderwijs in de christelijke leer door middel van catechisaties. Het woord dominee is afgeleid van het Latijnse woord dominus dat 'heer' betekent. Niet iedereen kan zomaar predikant worden. Er is een theologische opleiding voor nodig. Dominees mogen, anders dan priesters in de rooms-katholieke kerk, wel getrouwd zijn.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved