KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Hoe ziet het bestuur van een kerk er uit?

Het bestuur van een kerk noemt men 'kerkenraad'. Daarin hebben zitting de dominee(s) van de kerkelijke gemeente, de ouderlingen en de diakenen. Samen proberen ze ervoor te zorgen dat in Gods kerk alles in vrede en met goede orde toegaat. Er is geen opleiding voor nodig om ouderling of diaken te worden. Omdat zij een voorbeeldfunctie hebben, moet hun leven wel 'op orde' zijn, werkelijk 'christelijk', of zoals de Bijbel zegt: 'onberispelijk'.

Ouderlingen hebben een andere taak dan diakenen. De ouderlingen – oorspronkelijk: 'oudsten', wijze mannen – zijn vooral bezig met het geestelijk leven van de gemeenteleden, met andere woorden de pastorale zorg. Daartoe bezoeken ze mensen van de kerk ook thuis.

Diakenen zetten zich in voor barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en in de samenleving. Je ziet hen zondags geld inzamelen in de dienst, maar hun taak is veel breder. Zij verlenen praktische hulp aan mensen die het moeilijk hebben, troosten hen die verdriet hebben en bezoeken hen die eenzaam zijn. Ook gaan zij in op noden in de wereld. Zo kan er bijvoorbeeld, als er rampen hebben plaatsgevonden, extra gecollecteerd worden om mensen daar te steunen. Dit in opdracht van en naar het voorbeeld van Jezus Christus, de Dienaar bij uitstek, bewogen over mensen in nood.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved