KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wat is catechisatie?

Catechisatie is het onderwijs in de leer van de Bijbel, dat gegeven wordt als voorbereiding op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Het wordt doorgaans gegeven aan de jeugd van de kerk vanaf dat ze naar de middelbare school gaan. Daarvóór hebben de kinderen dikwijls thuis en op een christelijke basisschool al veel over de Bijbel geleerd. Ook volwassen mensen krijgen catechisatie, wanneer ze op latere leeftijd tot geloof in Jezus Christus komen. Vroeger werden de catechisaties bijna uitsluitend door de dominees gegeven. Nu er veel mensen een goede opleiding genoten hebben, doen ook anderen dat.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved