KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Worden christenen ook besneden?

Nee, christenen worden niet besneden. Het kan wel gebeuren om medische redenen, maar het heeft voor christenen geen religieuze betekenis meer.
Bij de Israëlieten werden de jongetjes wel besneden. Deze besnijdenis werd voor het eerst door God bevolen aan Abraham. In het Oude Testament, de tijd vóór de komst van Jezus Christus, was dit het bewijs van het opgenomen zijn in Gods verbond. In Genesis 17, waar het woord verbond tienmaal voorkomt, staat: 'Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.' Bij een verbond zijn twee partijen betrokken, God en de mens. Hoewel mensen vaak ontrouw zijn, blijft God altijd trouw aan zijn beloften.

In het Nieuwe Testament zien we een relatie tussen de besnijdenis en de doop. Kolossenzen 2:11-12: 'In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt.' Sinds Jezus Christus aan het kruis gestorven is, hoeft er geen bloed meer te vloeien, noch van offerdieren, noch door een besnijdenis van mensen. Daarmee zou het offer van Christus genegeerd worden.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved