KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Waarom worden de kinderen vrijgelaten en wordt hun zo weinig respect bijgebracht?

In de westerse samenleving zijn er veel mensen die hun kinderen inderdaad een erg vrije opvoeding geven en weinig discipline en respect voor het gezag bijbrengen. Dit heeft meer met moderniteit dan met geloof te maken. Want juist onder hen die geloven in God en rekening houden met zijn geboden, vinden we ontzag voor bijvoorbeeld ouderen en gezagsdragers. Wel is het van belang daarin ook een balans te vinden. Erkennen van gezag en een sterke binding met de ouders is niet voldoende. Kinderen dienen geholpen te worden in de groei naar volwassenheid en op eigen benen te leren staan. Ze mogen ouders en anderen kritisch bevragen op het waarom van allerlei 'vanzelfsprekende' zaken. Het mooiste is als zij vanuit een innerlijke overtuiging het gezag van anderen erkennen. We lezen in de Bijbel dat Jezus, anders dan de schriftgeleerden, leerde als gezaghebbende (Matteüs 7:29). Niet het feit hij rabbi was overtuigde mensen, maar de inhoud van zijn woorden overtuigde hen. Hierdoor sprak Jezus met gezag.

In de Bijbel lezen we een oproep van Paulus aan zowel kinderen als aan ouders (Efeziërs 6:1-4): 'Kinderen, gehoorzaam je ouders in de geest van Christus: dat is je plicht. Eer je vader en je moeder is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden, die luidt: Dan zal het je goed gaan en zul je lang leven op aarde. Ouders, maak je kinderen niet kwaad, maar breng ze groot door ze te vormen en te vermanen zoals de Heer dat wil.'

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved