KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Moet een christelijke vrouw altijd haar man gehoorzamen?

Het is opmerkelijk dat de Bijbel zowel de man als de vrouw aanspreekt en wijst op zijn en haar verantwoordelijkheid. Paulus schrijft aan de Efeziërs: Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk (5:22). Maar dit vers is voorafgegaan door een vers waarin hij zegt: Onderwerp u aan elkaar uit eerbied voor Christus. Paulus heeft ook een opdracht voor de mannen (vs. 25): Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad: hij heeft zijn leven voor haar gegeven.

In de toenmalige wereld zal deze oproep van Paulus aan zowel vrouwen als mannen nodig geweest. Christenen behoorden anders te zijn in een wereld waar het elkaar dienen in een band van liefde waarschijnlijk schaars was.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved