KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Trke
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Mag een christenman meer vrouwen hebben?

Nee. Wat Paulus schrijft aan Timotes over de opzieners (ouderlingen), geldt in principe voor iedere man: hij dient de man van n vrouw te zijn (1 Tim.3:2). Het Nieuwe Testament roept de man op zijn vrouw, niet zijn vrouwen, lief te hebben.

In de wereld van het Oude Testament kwam polygamie veel voor, vooral bij hen die aanzien en macht hadden. Tegelijk laat de Bijbel zien dat juist het hebben van meer vrouwen voor machthebbers (koningen) een valkuil was, die hen in het ongeluk deed storten. Gods bedoeling is dat man en vrouw (enkelvoud) n zijn.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved