KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Trke
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Is echtscheiding toegestaan?

In principe niet. Er kwamen eens Farizeen bij Jezus met een dergelijke vraag. 'Mag een man van zijn vrouw scheiden om wat voor reden dan ook?' Hij antwoordde: 'Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen van het begin af gemaakt heeft als man en vrouw en dat hij zei: Daarom verlaat een man zijn vader en moeder om zich te hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen n zijn. Zij zijn dus niet langer twee, maar n. Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden' (Mattes 19:3-6.)

De Farizeen wijzen Jezus er dan op dat Mozes toch een regeling voor een echtscheiding had getroffen. Ter bescherming van de vrouw moest de man dan een scheidingsakte meegeven. Jezus reageert daar op met: 'U mocht van Mozes scheiden van uw vrouwen, omdat u zo onverbeterlijk bent.' 'Maar in het begin was het niet zo! Ik zeg u: een man die zijn vrouw wegstuurt en met een ander trouwt, begaat echtbreuk, behalve in het geval van ontucht.' (vs.9).

Hoewel niet naar Gods bedoeling, kan het dus in de gebrokenheid van het leven voorkomen dat mensen niet met elkaar kunnen leven. Dan moet er in sommige gevallen gekozen worden uit twee kwaden: uit elkaar gaan of bij elkaar blijven, met alle nare gevolgen van dien.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved