KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Is homoseksualiteit geoorloofd?

Met een beroep op de Bijbel keuren wij gepraktiseerde homoseksualiteit af. Vanuit het scheppingsgegeven is duidelijk dat God de seksuele relatie bedoelt tussen man en vrouw en niet tussen twee mannen of twee vrouwen.

Vervolgens komen er wel nieuwe vragen op ons af: moet een christen met homoseksuele gevoelens deze gevoelens dan onderdrukken? Wijst God hem hierom af? Wijst de kerk hem hierom af? Antwoorden die christenen hierop geven verschillen nogal. Ook de beleving van homoseksualiteit onder homoseksuelen. Sodomie (perverse homoseksualiteit in een context van grove zonden, rechtsverkrachting, echtbreuk, dronkenschap, etc. waarover geschreven wordt in Genesis 19) is iets anders dan oprechte liefde die twee mannen of twee vrouwen voor elkaar kunnen hebben. Zij die worstelen met hun homoseksuele gevoelens, mogen door de kerk niet afgewezen worden, maar moeten juist begrepen en pastoraal geholpen worden.

Homoseksualiteit moet ook niet te bijzonder gemaakt worden als 'zonde bij uitstek' waardoor men verblind raakt voor zonden op een ander vlak. Wie homoseksuelen veroordeelt en ondertussen zelf liefdeloos omgaat met eigen (hetero)partner, heeft weinig recht van spreken. Hij 'ziet wel de splinter in het oog van een ander maar niet de balk in eigen oog' (Lucas 6:41).

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved