KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

TŁrkÁe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Is euthanasie toegestaan?

Over leven en dood beschikken wij mensen niet zelf, maar God. Euthanasie als een opzettelijk levensbeŽindigend handelen keuren wij daarom af. Als God zegt dat wij niet zullen doden, moeten we ook niet eigenmachtig een eind aan ons leven maken of aan het leven van een ander. De wens naar de dood kan terecht zijn, ook bij christenen; we kunnen erom bidden, maar juist dat veronderstelt dat wij de uitvoering aan God zelf moeten overlaten.

De vragen rondom euthanasie zijn complex en moeilijk. De tegenwoordige gezondheidszorg geeft mensen veel macht waardoor levens verlengd kunnen worden. Dat kan een zegen zijn, maar er zijn grenzen. Soms leven mensen nog slechts als een plant of met ondraaglijk veel pijn. Als het leven zo door alle medische kennis en macht gerekt wordt, komen vragen boven als 'waarom ook niet verkorten als dat beter zou zijn?.' en 'waarom verlengen als het leven geen waarde meer heeft en iemand uitziet naar de dood?' Het is zinvol hierbij onderscheid te maken tussen beŽindiging van het leven en beŽindiging van de behandeling. Als men de ongeneselijke zieke moet opgeven, kan door beŽindiging van de behandeling de dood intreden, zonder actief tot euthanasie over te gaan. Dit is principieel anders dan het leven beŽindigen door iemand een spuitje te geven.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved