KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Waarom is er een rooms-katholieke kerk en een protestantse kerk?

Er zijn behalve veel overeenkomsten ook een aantal verschillen tussen deze twee kerken, zoals die er ook zijn tussen bijvoorbeeld soennieten en sji'ieten. Iets over de ontstaansgeschiedenis van de protestantse kerk is te vinden bij de vraag over Luther en Calvijn.
Een paar verschillen zijn:
  • Protestanten beroepen zich op het gezag van de Bijbel alleen. Rooms-katholieken daarnaast ook op het kerkelijke leergezag en de traditie.
  • Protestanten hebben geen paus, bisschoppen en priesters, een hiërarchie zoals in de rooms-katholieke kerk.
  • Protestanten hebben geen beelden in hun kerk en vereren geen heiligen. rooms-katholieken kennen een verering van Maria en andere heiligen. Zij roepen hen aan als voorbidders in de hemel, maar aanbidden alleen God.
  • De rooms-katholieke kerk kent ten aanzien van Maria het dogma van haar 'onbevlekte ontvangenis' en van haar 'ten hemel opneming'. Protestanten niet.
  • In een protestantse kerk staat een preekstoel centraal; alle aandacht krijgt de verkondiging van het Woord. In een Rooms-katholieke kerk staat een altaar centraal, d.w.z. de mis, die op het altaar bediend wordt en een offer van brood en wijn aan God is.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved