KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wat is een 'zwarte-kousenkerk'? Waarom dragen deze christenen hoeden of donkere kleren?

Met de scheldnaam 'zwarte-kousenkerken' worden kerken bedoeld die streng in leer en leven zijn. Zij houden zich en elkaar aan allerlei voorschriften zoals het verbod op het hebben van een televisie in huis en het verbod voor vrouwen om 'manskleren' (een broek) te dragen. De naam 'zwarte-kousenkerk' heeft te maken met het feit dat velen van hen in het zwart gekleed naar de kerk gaan en soms ook dagelijks zo door het leven gaan. Vrouwen zijn verplicht hun hoofd te bedekken in de samenkomsten.

De kerk komt plechtig en somber over door het accent dat men legt op de zonde en de verlorenheid van de mens. Redding is er alleen als 'God je uitgekozen (verkoren) heeft'. Deze uitverkiezing kan een hindernis zijn om te geloven en kan leiden tot passiviteit. Terwijl de Bijbel uitverkiezing naar voren brengt als iets positiefs. De grond van onze redding is niet wat wij voor God doen, maar wat Hij voor ons heeft gedaan. In 1 Johannes 4:10 lezen we: 'Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.'

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved