KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com


Kurtuluşa uygun zaman ne zamandır?

2Ko 6:2 Çünkü Tanrı diyor ki, Uygun zamanda seni işittim,kurtuluş gününde sana yardım ettim.» Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir.

İbr 3:7-8 Bundan dolayı, Kutsal Ruh'un dediği gibi, «Eğer bugün O'nun sesini işitirseniz, atalarınızın başkaldırdığı ve çölde O'nu sınadığı günkü gibi, yüreklerinizi nasırlaştırmayın.

Süleymanın Meselleri 27:1 Yarınla övünme, Çünkü ne getireceğini bilemezsin.

Süleymanın Meselleri 29:1 Defalarca azarlandığı halde dikbaşlılık eden, Ansızın yıkıma uğrayacak, çare yok.

Tekvin 6:3 RAB, "Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür" dedi, "İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak."

Yeşaya 55:6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın.

Vaiz 12:1 Bu yüzden zor günler gelmeden, "Zevk almıyorum" diyeceğin yıllar yaklaşmadan, Güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan, Ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, Gençlik günlerinde seni Yaratan'ı anımsa.

Mat 24:44 Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu, ummadığınız bir saatte gelecektir.

1Se 5:3 İnsanlar, "Her şey esenlik ve güvenlikte" dedikleri bir anda, gebe kadının sancılarının aniden bastırması gibi, ani bir yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar.

Tanrı'nın Sözü'nden cevaplar
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved