KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Wat betekent Pinksteren?

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, waardoor de kerk ontstond. Maar voordat dat gebeurde was er de hemelvaart van Jezus. Dat was veertig dagen na Pasen. Dus op hemelvaartsdag staan christenen er bij stil dat Jezus de aarde verliet en is teruggegaan naar de hemel. Christenen geloven ook dat Jezus terug zal komen op de Laatste Dag.

Voor Hij naar de hemel ging vertoonde Hij Zich aan veel mensen. Hij gaf instructies om aan alle mensen in heel de wereld het goede nieuws van zijn opstanding en overwinning op de dood te vertellen. En Hij beloofde de komst van Gods Heilige Geest (men spreekt wel van de derde Persoon van de drie-enige God), die zou maken dat de verkondiging van het evangelie tot geloof zou leiden. Jezus zei tegen zijn discipelen: 'Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen… Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.' (Johannes 15:26 en 16:6).

Vijftig dagen na Pasen was het Pinksteren (Engelsen spreken van Pentacost) en werd de Heilige Geest uitgestort. Het was op het Joodse oogstfeest. Het betrof ook de vervulling van een belofte, die profeten in het Oude Testament al namens God hadden gedaan. Voortaan zou de oogst bestaan uit mensen van alle volken en talen die door de verkondiging van het evangelie tot de wereldwijde christengemeenschap gingen behoren.

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved