KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Trke
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Apostolische geloofsbelijdenis? Waar moeten we dan aan denken?

De Apostolische Geloofsbelijdenis is een korte belijdenis van 12 artikelen (vandaar dat ze zo ook wel genoemd worden) die er in de kern al was in het jaar 150 na Christus. De kerk van alle eeuwen en overal ter wereld heeft zich daarin herkend.

Deze 12 artikelen zijn als volgt:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde
 2. en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle
 5. ten derde dage weer opgestaan uit de doden
 6. opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof n heilige, algemene kerk, de gemeenschap der heiligen
 10. de vergeving der zonden
 11. de opstanding van de doden
 12. en het eeuwige leven

Wat zijn de zuilen van het christelijk geloof?
info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved